Dự án đã làm

Sự kiện

Tin tức

Hoàn thiện hệ thống quan trắc lưu lượng dòng chảy và mực nước hồ thủy điện Đại Nga - Lâm Đồng

Asin Việt Nam đã hoàn thành công tác cung cấp và thi công hệ thống quan trắc lưu lượng dòng chảy và mực nước hồ thủy điện Đại Nga tại Lâm Đồng.

Xem thêm

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUAN TRẮC GIÁM SÁT KHÍ THẢI LIÊN TỤC CEMS

Hệ thống quan trắc giám sát khí thải liên tục CEMs là công cụ giúp các ngành sản xuất theo dõi tỷ lệ phát thải khí ô nhiễm được hầu hết các cơ quan có thầm quyền phê duyệt và yêu cầu.

Xem thêm

Mass Flow Controller (MFC) - Bộ điều tiết lưu lượng chất khí/chất lỏng

Mass Flow Controller (MFC) là một thiết bị được sử dụng để đo và kiểm soát dòng chảy của chất lỏng và khí. Thiết bị này là một sản phẩm của công nghệ cao.

Xem thêm

HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO CHO TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục được quy định trong Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN.

Xem thêm

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỰ ĐỘNG ONLINE - ASIN VIỆT NAM

Hệ thống giám sát chất lượng nước online, liên tục do Asin Việt Nam cung cấp thiết bị và lắp đặt được đánh giá cao và nhận được sự tin tưởng của các sở ban ngành, cấp đơn vị doanh nghiệp, đơn vị cá nhân.

Xem thêm