Dự án đã làm

Dự án đang làm

Thương hiệu

Tin tức

Mass Flow Controller (MFC) - Bộ điều tiết lưu lượng chất khí/chất lỏng

Mass Flow Controller (MFC) là một thiết bị được sử dụng để đo và kiểm soát dòng chảy của chất lỏng và khí. Thiết bị này là một sản phẩm của công nghệ cao.

Xem thêm

HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO CHO TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục được quy định trong Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN.

Xem thêm

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỰ ĐỘNG ONLINE - ASIN VIỆT NAM

Hệ thống giám sát chất lượng nước tự động online do Asin Việt Nam cung cấp thiết bị và lắp đặt được đánh giá cao và nhận được sự tin tưởng của các sở ban ngành, cấp đơn vị doanh nghiệp, đơn vị cá nhân.

Xem thêm

Phương pháp xác định nồng độ dầu trong nước, mẫu vật phẩm

Phương pháp xác định nồng độ dầu trong nước, mẫu vật phẩm

Xem thêm

Tín hiệu Modbus RTU là gì ? Modbus RS485 Modbus RS232

Tín hiệu Modbus RTU là gì ? Modbus RS485 Modbus RS232. Đây là các phượng thức truyền thông mới đang dần hình thành. Phương thức truyền thông bằng modbus đang ngày càng phổ biến bởi tín tiên lợi và dễ sử dụng. Ngày xưa để truyền tín hiệu của 1 cảm biến thì phải dùng hai dây. Ngày nay truyền tín hiệu của 10 hoặc 20 cảm biến ta cũng cần dùng 2 dây. Điểm khác biệt ở đây là ngày xưa dùng 4-20mA hoặc 0-10v thì ngày nay dùng tín hiệu Modbus RTU Rs485.

Xem thêm