Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu

  • Horiba (7)

Khoảng đo

  • -50°C đến 1000 °C (2)
  • -50°C đến 500 °C (4)

Nguồn điện

  • 24VAC (7)

Truyền thông

  • USB (6)
  • RS 485 modbus (1)

Tín hiếu xuất

  • 4-20mA (5)

Phương pháp đo

  • Hồng ngoai (7)