HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO CHO TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Kiểm định - hiệu chuẩn thiết bị quan trắc là 2 hoạt động riêng biệt. Song cả 2 hoạt động này đều trở thành nội dung quy định chính trong toàn văn Thông tư số 24:2017/TT-BTNMT và Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN. 

Đặc biệt trong Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN quy định rất rõ các nội dung chính về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục.

Phân biệt hoạt động kiểm định và hoạt động hiệu chuẩn thiết bị quan trắc nước

Hoạt động kiểm định là gì?

Kiểm định (Verification) là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận phương tiện đo đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường. 

Kiểm định là điều kiện pháp lý đối với các thiết bị đo lường nằm trong diện bắt buộc phải kiểm định trước khi đưa vào hoạt động và kiểm định định kỳ trong thời gian hoạt động của thiết bị. Chu kỳ kiểm định đã được quy định trong thông tư 23:2013/TT-BKHCN. Đối với diện quan trắc môi trường nước, các thiết bị cần được kiểm định bao gồm:

  • Phương tiện đo pH
  • Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan (TDS)
  • Phương tiện đo độ dẫn điện (EC)
  • Phương tiện đo đục 
  • Phương tiện đo oxy hòa tan (DO)
  • Phương tiện đo oxy hóa khử (ORP)
  • Phương tiện đo Clo dư,v.v.

Hoạt động kiểm định là đưa vật chuẩn/chất chuẩn đã được chứng nhận và liên kết chuẩn để thiết bị đo đo lại trong giải đo của thiết bị. Kết quả đo lại phải nằm trong khoảng sai số cho phép. Khi đó thiết bị sẽ được dán tem và cấp giấy chứng nhận kiểm định. Nếu kết quả đo lại không đạt yêu cầu, tổ chức kiểm định đề nghị người sử dụng thiết bị phải sửa chữa/hiệu chuẩn thiết bị để kiểm định lại. Tổ chức kiểm định được Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đánh giá và cấp phép ủy quyền.

Hoạt động hiệu chuẩn là gì?

Hiệu chuẩn (Calibration) là các hoạt động kỹ thuật nhằm đưa thiết bị/phương tiện đo cung cấp chính xác các giá trị đo lường. 

Hiệu chuẩn là hoạt động thường xuyên của người sử dụng thiết bị để đảm bảo thiết bị đo luôn luôn trong tình trạng chính xác do trong quá trình hoạt động thiết bị sẽ bị sai lệch bởi tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.

Ví dụ: một cái cân đã được kiểm định và dán tem kiểm định nhưng trước khi cân người sử dụng cân vẫn phải chỉnh cân về 0 do núm vặn chỉnh 0 bị trôi khi di chuyển –hành động chỉnh 0 là một hành động hiệu chuẩn.

Tương tự đối với những thiết bị đo lường hóa lý khác, tuy nhiên thủ tục hiệu chuẩn phức tạp hơn và phải tuân theo quy trình chặt chẽ của nhà sản xuất đưa ra. Thông thường người ta sử dụng chất chuẩn để lập đường chuẩn (lập mối tương quan giữa nồng độ chuẩn áp đặt với các đại lượng vật lý mà thiết bị đo/đếm được như cường độ dòng mA; hiệu điện thế mV; số đếm account, mật độ hấp thụ quang học Abs...) hoặc phương trình hiệu chuẩn y=f(x) cho thông số cần đo. Chu kỳ hiệu chuẩn do nhà sản xuất khuyến cáo. Ngoài ra trong quá trình sử dụng thiết bị/phương tiện đo người sử dụng phải kiểm tra lại độ chính xác bằng cách đưa vật chuẩn/chất chuẩn để đo lại. Nếu sai số vượt giới hạn cho phép thì phải tiến hành hiệu chuẩn lại.

Cung cấp thiết bị quan trắc nước tự động đã kiểm định và hiệu chuẩn sẵn

Tại Asin Việt Nam, các thiết bị dành cho trạm quan trắc nước tự động và liên tực sẽ được chúng tôi kiểm định và hiệu chuẩn trước khi bàn giao cho khách hàng. 

Bên cạnh đó, để thuận tiện trong quá trình sử dụng thiết bị đo lường, Asin Việt Nam chúng tôi sẽ hỗ trợ hướng dẫn và đào tạo kỹ thuật bên đối tác vận hành hệ thống và cách thức hiệu chuẩn đơn giản, chính xác. 

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các loại dung dịch, chất hiệu chuẩn chính hãng dành cho từng thiết bị quan trắc nước tự động đáp ứng các nhu cầu sử dụng thay thế khi cần thiết.

Asin Việt Nam - luôn luôn cố gắng mang đến những dịch vụ tốt nhất làm hài lòng quý khách hàng!

 

 

banner tin tức