Hướng dẫn đặt hàng


Truy cập Website -> gõ từ khóa tìm kiếm -> Chọn sản phẩm -> Đặt hàng -> Chọn mục thanh toán -> Chọn phương thức vận chuyển -> Xác nhận đơn hàng

Ngay sau khi quý khách đặt hàng thành công, bạn chỉ cần để điện thoại ở chế độ liên lạc và kiểm tra email nếu thuận tiện. Asin Việt Nam sẽ nhanh chóng xác nhận đơn hàng và gửi cập nhật sớm nhất đến quý khách qua email và tin nhắn SMS.

Sau khi quá trình xác minh thành công, đơn hàng sẽ được giao đến quý khách trong khoảng 2-6 ngày làm việc.

Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách đặt hàng qua điện thoại nếu quý khách chọn hình thức thanh toán là "Thanh toán khi nhận hàng".