QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG HỆ THỐNG THỦY LỢI

Hệ thống thủy lợi là kênh phân phối nước chính phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Do đó, kiểm soát chất lượng nước trên hệ thống sông rất được chú trọng. Vị trí các trạm dự báo chất lượng nước được đặt phân bố đều trên hệ thống sông, kênh, mương lớn. 

Các trạm quan trắc nước trực tuyến thực hiện lấy mẫu tự động và phân tích. Các chỉ tiêu được đo lường đối với nguồn nước đầu vào gồm: độ mặn, DO, BOD, NH4+. Các chỉ số này sẽ cho biết tình trạng chất lượng nước đang ở mức độ an toàn hay ô nhiễm. Từ đó để đưa ra giải pháp xử lý nguồn nước đạt yêu cầu.

Đo và giám sát chất lượng các chỉ tiêu nước thủy lợi

1. DO và thiết bị đo DO

Oxy hòa tan (DO) trong nguồn nước có liên quan đến công tác nuôi trồng cá, tôm trong ao hồ, đầm lấy nước từ kênh, mương, sông. Tại các ao muôi tôm, cá, người ta tăng cường hàm lượng oxy hòa tan bằng cách sử dụng quạt  nước mở vào những thời điểm thích hợp và làm cho dòng nước lưu thông (tránh hiện tượng phân tầng nước) giúp phân tán lượng ô-xy đồng đều khắp trong không gian của ao từ bề mặt xuống đáy. 

Chủ ao tôm, cá nên chủ động lắp đặt thiết bị đo DO cố định hoặc sử dụng thiết bị đo đa chỉ tiêu để kiểm soát chất lượng nguồn nước một cách chính xác nhằm phụ vụ kịp thời công việc của mình.

***Thiết bị đo DO phổ biến, nổi bật:

[Products:715,712,4828] 

2. Nhu cầu Oxy sinh hóa (BOD5) và thiết bị đo chuyên dụng

Nhu cầu Oxy sinh hóa (BOD5) cho biết tình trạng ô nhiễm hữu cơ vượt quá khả năng tự làm sạch của nguồn nước. Hệ thống thiết bị đo BOD tự động sẽ thực hiện các phép đo liên tục và cảnh báo sự ô nhiễm (nếu có) để ta dễ sàng theo dõi và kiểm soát kịp thời. 

Chất lượng nguồn nước được cấp từ hệ thống thủy lợi rất quan trọng đối với tưới tiêu cây trồng, đặc biệt là hoạt động nuôi truồng thủy sản.

Để đo chỉ số BOD, các trạm quan trắc chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi ưu tiện lựa chọn:

[Products:849] 

3. Amoni (NH4+) và thiết bị đo 

Chỉ tiêu đo NH4+ cho biết nguồn nước có chịu sự ô nhiễm từ nước thải động vật trong chăn nuôi và các vi khuẩn gây bệnh hay không. Khi mà nguồn nước thải sinh hoạt, nước thải từ các trang trại, nước thải bệnh viện,... sẽ xả thải trực tiếp ra hệ thống sông lớn và sự ô nhiễm sẽ không thể tránh khỏi nếu nó không được xử lý trước khi xả thải. 

Hệ thống thiết bị đo chuyên dụng Amoni chính là công cụ đo lường trực tuyến nguồn nước sau khi xả thải ra hệ thống kênh, sông thủy lợi. 

***Đề xuất thiết bị đo tiêu biểu:

[Products:4930,4624,1011] 

4. Độ mặn và thiết bị đo cầm tay hoặc cố định

Độ mặn xâm lấn đang là vấn đề bức thiết đối với các tỉnh thuộc miền Trung - Việt Nam, người dân không thể canh tác mục vụ, nuôi trồng, thậm chí nước sinh hoạt cũng khan hiếm. Điều này dẫn tới sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và hoạt động nộng nghiệp.

Từ đó để thấy được nồng độ mặn trong nước có ảnh hưởng như thế nào đến nông nghiệp. Lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước tự động, liên tục là giảm pháp tốt nhất để đưa ra các công trình ngăn mặn kịp thời, giảm sự ảnh hưởng đến quá trình lấy nước sản xuất nông nghiệp.

***Thiết bị đo độ mặn tốt nhất:

[Products:843,772,771] 

Sự biến đổi chất lượng nước ở hệ thống kênh, sông thủy lợi diện ra liên tục. Chính vì thế, lắp đặt trạm quan trắc chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi là bắt buộc. 

Asin Việt Nam chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và đưa ra các giải pháp lắp đặt trạm quan trắc nước - khí tự động chuyên nghiệp!

banner tin tức