Quan Trắc Online Môi Trường Nước Trong Nuôi Tôm

Chỉ tiêu nước không đạt yêu cầu, nguồn nước bị ô nhiễm, bệnh dịch, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều...là những nguyên nhân khiến cho việc nuôi tôm nước lợ gặp muôn vàn khó khăn nên chúng ta không giám sát, xử lý đúng và kịp thời.

Sự cần thiết phải quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản nói chung, nuôi tôm nước lợ nói riêng bắt nguồn từ những nguyên nhân đó.

Ý nghĩa quan trắc môi trường nước trong nuôi tôm 

Nuôi tôm đang làm ngành trọng điểm của phát triển nuôi trồng thủy sản, mang lại lợi ích kinh tế cao và góp phần xóa đói giảm nghèo. 

Đi kèm với sự phát triển mở rộng nuôi tôm là vấn đề suy thoái môi trường. Suy thoái môi trường là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc bệnh dịch ở tôm khó kiểm soát. Trong quá trình nuôi, người nuôi nên biết điều kiện môi trường lý tưởng cho tôm của mình. Tôm sống dưới nước nên chất lượng nước là yếu tố quan trọng. 

Vấn đề ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng thủy sản do nước thải sinh hoạt, nước thải nông nghiệp và nước thải công nghiệp, cũng như hoạt động nuôi trồng thủy sản gây ra ô nhiễm và suy thoái đối với môi trường xung quanh cũng đang là vấn đề bức thiết, đòi hỏi cần được giải quyết.

Quan trắc môi trường là hoạt động mang ý nghĩa quyết định đến sự phát triển, mở rộng ngành nuôi trồng này. 

Mục đích của quan trắc môi trường nước nuôi tôm:

  • Cung cấp diễn biến môi trường khu vực nuôi tôm để lên xây dựng lịch trình vụ mùa, chuẩn bị các phương án phòng tránh những thiệt hại mà nguyên nhân chính do ô nhiễm môi trường gây ra. 
  • Kết quả quan trắc là cơ sở đánh giá tác động của nuôi tôm đến môi trường xung quanh và đánh giá tác động của môi trường xung quanh đến nuôi tôm.
  • Quan trắc môi trường thường xuyên cũng giúp các cơ quan quản lý nắm được xu hướng diễn biến môi trường nuôi trồng thủy sản, là cơ sở để dự báo chất lượng nước.
  • Quan trắc môi trường còn giúp người nuôi chủ động trong công tác quản lý chất lượng nước trong ao nuôi và phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả.

Mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản đã được triển khai xây dựng từ năm 2001 bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trước đây là Bộ Thủy Sản). Tuy nhiên, số lượng hệ thống quan trắc môi trường vẫn còn hạn chế về mặt số lượng, công nghệ cũ và sự phối hợp giữa các bên chưa tốt, truyền và xử ký thông tin của hệ thống quan trắc luôn chậm trễ. 

 

Hình ảnh ứng dụng thiết bị quan trắc chất lượng nước chạy bằng Pin năng lượng mặt trời (Nguồn: Internet)

Hiện nay, trong bối cảnh tái cấu trúc ngành nuôi trồng thủy sản, trong đó bao gồm nuôi tôm nước lợ và tôm nước mặt theo hướng phát triển bền vững và gia tăng giá trị thì việc ứng dụng mô hình quan trắc môi trường trực tuyến là giải pháp tối ưu mọi mặt của vấn đề yêu cầu.

Chỉ tiêu, tần suất quan trắc môi trường nước nuôi tôm

Tôm là con giống mang lại giá trị lợi ích cao nhưng đồng thời tôm lại là con giống khá khó nuôi, đòi hỏi kỹ thuật và công sức. Hầu hết các giống tôm dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường tự nhiên. Chính vì thế, trong nuôi tôm người ta liên tục phải kiểm tra, giám sát nguồn nước chặt chẽ. So với các đối tượng nuôi khác như cá tra, rô phi, cá biển,...được quan trắc với mức độ và tần suất thấp thì với tôm ngược lại, nó đòi hỏi tần suất và mức độ quan trắc liên tục, thường xuyên. 

Chỉ tiêu quan trắc môi trường nước nuôi tôm

Thông số quan trắc đầy đủ được chia thành 3 nhóm: thủy lý, thủy hóa và thủy sinh, cụ thể gồm các chỉ tiêu sau: Nhiệt độ, oxy, pH, thế oxy - hóa khử (ORP), độ mặn, độ trong, CO2, độ cứng, độ kiềm, PO4 - , NH3, NH4 +, NO2, NO3, H2S nhu cầu ôxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh học (BOD), sắt tổng số, tổng N, tổng P, Chloropyll-a, dư lượng váng dầu, chì, cadmium, đồng, thủy ngân, asen, kẽm, thực vật phù du, tảo độc hại, động vật phù du và động vật đáy, thành phần cơ giới, hô hấp đất, pH đất, thế ôxy hóa-khử, tổng N đáy, tổng P đáy, tổng C đáy, tổng lưu huỳnh, tổng sắt trong đất, nấm trong đất và vi khuẩn vibrio…Tuy nhiên, để quan trắc được hết các thông số nêu trên cần tới kinh phí hoạt động rất lớn. Điều này khó mà đáp ứng được bởi người dân nuôi trồng.

Người dân nuôi tôm ở hầu hết các tỉnh thành chỉ tập trung quan trắc các chỉ tiêu chính gồm: nhiệt độ, pH, DO, độ mặn, độ trong và độ kiềm. Đây là những chỉ tiêu cơ bản cần theo dõi đối với nước nuôi tôm nước lợ. Tùy thuộc vào đặc trưng của con giống mà người nuôi trồng có thể lựa chọn xem xét tăng hoặc giảm các chỉ tiêu quan trắc cần thiết phù hợp với điều kiện.

Tần suất quan trắc môi trường nước trong nuôi tôm

Tần suất quan trắc chất lượng nước ở các địa phương sẽ có sự khác nhau tùy theo vụ mùa chính. Tần suất theo dõi càng thường xuyên càng đảm bảo được khả năng kiểm soát và xử lý kịp thời các vấn đề nguy hại đến con tôm.

Thông số, tần suất và thời điểm quan trắc môi trường tôm nước lợ

 Đối tượng là giống tôm nước lợ, công tác quan trắc môi trường nước có sự đòi hỏi khắt khe và được tiến hành ở 2 khu vực: khu vực nước cấp và khu vực ao nuôi đại diện.

Bảng thông số, tần suất và thời gian tiến hành quan trắc chất lượng nước nuôi tôm 

 

(Nguồn: Dự án quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản-Bộ Nông Nghiệp và PTNT)

Nếu định hướng nuôi tôm dài hạn, đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc online là giải pháp tối ưu đang được ứng dụng trên diện rộng đối với cơ quan quản lý và người nuôi tôm.

Ứng dụng hệ thống quan trắc online môi trường nước trong nuôi tôm

Hệ thống quan trắc chất lượng nước online bao gồm các thiết bị đo với chức năng đo chính xác, đo liên tục và truyền dẫn dữ liệu đến các vị trí kết nối theo yêu cầu. 

Việc ứng dụng hệ thống quan trắc online nước nuôi tôm là một trong những xu hướng phát triển mạnh mẽ của thời điểm hiện hại và tương lai. 

Hệ thống quan trắc online nước nuôi tôm là giải pháp khắc phục các hạn chế mà công tác quan trắc trước đây gặp phải:

  • Hệ thống đo liên tục, đo trực tuyến với các dữ liệu thời gian thực
  • Hệ thống cung cấp phép đo với sự chính xác cao
  • Nhận dữ liệu từ xa mà không cần phải tới hiện trường đo
  • Giảm bớt các chi phí phát sinh cho nhân sự quan trắc
  • Dễ dàng sử dụng hệ thống

Có thể vốn đầu tư ban đầu lớn hơn so với những giải pháp đo khác nhưng xét về phương diện giá trị bền vững và ổn định, kịp thời thì hệ thống quan trắc online môi trường nước là phù hợp nhất. 

 

Mô tả hệ thống quan trắc online nước nuôi tôm (Nguồn: Internet)

Các thiết bị trong hệ thống quan trắc môi trường online đều là thiết bị công nghệ thông minh. Chính vì thế, người nuôi tôm sẽ được hưởng lợi khá nhiều trong quá sử dụng hệ thống. Chủ động nắm bắt tình hình chất lượng nước sẽ giúp cho người nuôi tôm có các những quyết định xử lý đúng đắn, kịp thời cho sự khỏe mạnh và phát triển của con tôm.

***Mọi thắc mắc về "Ứng dụng công nghệ quan trắc online môi trường nước trong nuôi tôm" bạn có thể liên hệ trực tiếp với Asin Việt Nam để được tư vấn chuyên sâu bởi các chuyên gia hàng đầu.

banner tin tức