Thiết bị phân tích chiều dày màng AUTO SE

  • Hoàn toàn tự động và tích hợp; thao tác đơn giản chỉ bằng nút bấm.
  • Mô phỏng dựa trên tinh thể lỏng; không cần dịch chuyển các linh kiện quang học.
  • Thu nhận dữ liệu phổ nhanh do đầu đo CCD .
  • Rất nhiều vi điểm, kích thước xuống 25 μm và hệ thống quan sát được cấp bằng sáng chế
  • Góc tới cố định tại 70o
  • Dải phổ cố định từ 450-1000 nm
  • Dải phổ thay đổi từ 190nm ~2100 nm
  • Thay đổi tín hiệu cho đơn lớp dày 10 A tại góc Brewster
Giá: Liên hệ Thêm vào giỏ hàng
Ship hàng Lắp đặt Hướng dẫn sử dụng
Sản phẩm liên quan Phụ kiện Mô tả Thông số kỹ thuật Video Bình luận Tải dữ liệu
Tùy chọn
Phụ kiện Mô tả Thông số kỹ thuật Video Bình luận Tải dữ liệu